-


   KRONOS TITAN GmbH ()

   MUNZING ()

     Denge Kimya Ve Tekstil San. Tic ()

 •    :

  1.   

           -  K2190 - KRONOS Titan GmbH ()

          - K2360, 2300, 2310 KRONOS Titan GmbH  ()

   

  2.   

           - ( R-906, Lomon 996)

 • 3.      MUENZING CHEMIE GmbH ()

   

  4.    DENSURF DENGE KIMYA ()

   

  5.     DENSURF  ()

   

  6.      (, )

   

  7.    ,

   

  8.    ()

   

  9.    BENTOGEL   ()

   

  10. , , (, , )

   

  11.   PREVENTOL

   

  12. :  NX795H (),  RUANTA-C12 ()

 • , , : (812) 335-51-56 192019,
. , .24 , 141
: + 7 (812) 335-51-56
: + 7 (812) 335-51-57
e-mail: ec@eurocolour.ru2006